Kadhafi

2011. 03. 13.

Hogyan írjuk át magyarra a saját népét gyilkoltató líbiai diktátor nevét (Qaḏḏāfī)?

Elöljáróban érdemes felidézni, hogy (leegyszerűsítve) egy arab névnek lehet klasszikus és modern átírású alakja, a modernen belül pedig számos nyelvjárás létezik más-más kiejtéssel, így a szoros átírás sem állapítható meg egyértelműen, ráadásul sokszor szerepet játszik a hagyomány is, amelyben az elterjedtség, az ismertség is közrejátszik, és nem feltétlenül követi az átírási szabályokat.

Ha a hivatalos átírást keressük, akkor az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetét vehetjük alapul, ahol „Kadhafi” szerepel (2004-es kiadás, 879. o.), keresztnévnek pedig „Moammer” (összesen 3 m-mel). Erről ugyanazon kötet a 272. oldalon megjegyzi: „Néhány szót nem szabályszerű, hanem hagyományos alakjában kell átírni”, és a „Kadhafi” név is szerepel a példák között.

Ezzel alighanem a Keleti nevek magyar helyesírása (1981) javaslatát vették át, amely szintén a „Kadhafi” alakot hozza (141. és 848. o.), és a keresztnév alakja is az előbbivel egyezik. Az arab nyelvre vonatkozó bevezetőben hozzáteszik: „Kivételt képeznek [a más nyelvek átírásában használt rövid magánhangzóknak az arabnak megfelelő hosszúra javítása alól] itt is a meggyökeresedett névalakok: … Kadhafi (Gaddáfi vagy Kaddzáfi helyett)”.

A Wikipédia „Kivételes átírású szavak listája” cikke szerint ugyanakkor „Az ajánlott átirat [a Kadhafi] a nyugati átírások és a magyar valamiféle keveréke, feltehetően a sajtó általi »honosodás« alapján döntöttek emellett.” A „Wikipédia:Arab nevek átírása” oldalon ez állt 2011. március 13-án (később más példát választottak): „A[z átírási] szabály alól a magyarban meghonosodott nevek képeznek kivételt (…). Modern példa: klasszikus kiejtés átirata alapján a líbiai politikus neve Muammar al-Kaddzáfí lenne, a helyi dialektus alapján viszont Moammer el-Gaddáfi.” A politikus szócikke szintén a „Moammer al-Kaddzáfi” alakot említi helyes magyar átiratként. Ez utóbbihoz viszont aligha szükséges visszanyúlni, hiszen Pekinget sem nevezzük Pejcsingnek, Lenint sem Lenyinnek, Szöult sem Szoulnak stb.: elfogadjuk, hogy bizonyos alakok az eredetitől, ill. a mai átírási gyakorlattól eltérően rögzültek, használatosak a magyarban.

A meghonosodott, hivatalosan elfogadott alak tehát: „Kadhafi”. Megemlítendő még, hogy a Magyar Nemzeti Szövegtárban „Kadhafi” szerepel 280-szor (ragozott alakjaival együtt 348-szor), „Kaddzáfi” egyszer sem. A hivatalos alak tehát a legelterjedtebbnek tűnik.

Egy cikk a témában:
http://www.nyest.hu/hirek/kadafi-qaddafi-vagy-gaddafy-a-libiai-elnok-112-neve
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra