csuklik, siklik

2011. 03. 17.

Mi a -lik végű igék helyes felszólító módú igealakja?
Pl. hajlik – hajoljon
bomlik – bomoljon (Hajoljon meg a színész! vagy: Bomoljon ki a csomó! – használatosak és jól hangzanak)
De: a csuklik és siklik esetében nagyon erőltetett és fülnek bántó a csukoljon, ill. sikoljon.

Mondatba foglalva egyenesen rémes! Sikoljon ki a vonat! Vagy:
Csukoljon már az a gyerek!
Ezeket így helyes mondani?

A kérdezett igék ragozásáról a következőt írja a Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy-Kemény szerk. Tinta, Budapest 2005. 100-101.o.): “Van mintegy hetven olyan -lik, -zik végű igénk, amelynek felszólító alakjaiban és néhány származékában zavaró mássalhangzó-torlódás fenyeget: csukljon, hámljék, rémlhet, vedlve stb. […] Általános eligazításként azt mondhatjuk, hogy a szóban forgó igék kérdéses alakjaiban a teljesebb tőváltozat alkalmazása a helyénvaló, még akkor is, ha ez a forma szokatlanul hat. Tehát: áramoljon, bicsakoljon (ki), bomoljon, botoljon, csömöröljön (meg), csukoljon, fényeljen, feseljen, foszoljon stb. Néhány idetartozó igének azonban mai nyelvünkben egyáltalán nem szokásosak ezek az alakjai, így helyettük körülírással v. képzőbetoldással tanácsos élni. Úgy rémlhet neki helyett pl. úgy tűnhet föl v. úgy tetszhet neki; a kifejljen v. a megtévesztő kifejeljen alak helyett kifejlődjön; a ne porzzon v. a más értelmet sugalló ne porozzon helyett ne verjen port; stb.”
A fentiek alapján tehát a „csukoljon” elkerülhető képzőbetoldással: „csukladozzon”, vagy körülírással: „Igyál egy kis vizet, hogy elmúljon a csuklásod.” A „sikoljon” helyett pedig alkalmazható például a „csúszik” ige vagy más szinonima.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra