rám bízott feladat

2011. 03. 18.

„A rám bízott feladatot…” Ebben az esetben a rábízni (ráruházni, nekiütődni stb.) egybeírása megmarad-e vagy elveszik? És ha nem egyes szám első személy van? „A ráruházott felelőségénél fogva…”?

A személyes névmások ragozott alakjai (rám, rád, ránk stb.) különírandók az igétől, illetve jelen esetben az igenévtől. A harmadik személyben (rá) attól függ, hogy a szó személyes névmás ragos alakjának tekinthető-e, akkor különírandó, vagy igekötőnek, akkor egybeírandó. Az idézett mondatban személyes névmás ragos alakja, tehát: „A rá ruházott felelősségénél fogva.”

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra