helyesírás-ellenőrzés; a szótagszámlálás szabálya

2011. 03. 21.

„Helyesírás-ellenőrzés”? Vagy külön?

Van ezekre valami általános szabály? Mi alapján döntjük el, hogy mit írunk egybe, s mit nem, amennyiben 6 szótagnál több van?

Egy szóösszetételt akkor írunk egybe, ha az a ragok, jelek nélkül is hatnál több szótagú, és emellett kettőnél több elemből áll. Szóelemnek itt a szótári szavakat nevezzük (a képzőket nem számítjuk külön); az igekötők közül pedig csak azokat vesszük figyelembe, amelyek egynél több szótagúak. Erről részletesen, további példákkal a szabályzat 138. pontja tájékoztat.

A „helyesírás-ellenőrzés” szó a fenti szempontból 4 eleműnek számít (helyes, írás, ellen, őrzés), azonkívül 8 szótagos a szó (jelek, ragok nélkül), így mindenképp kötőjellel írjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra