bűncselekménycsoportonként (ha az -nként-et ragnak tekintjük)

2011. 03. 23.

Hogy írjuk helyesen?

bűncselekmény-csoportonként/bűncselekménycsoportonként

A kérdésre a helyesírási szabályzat alapján nemigen lehet egyértelmű választ adni. Az „-nként” toldalékot (osztóhatározó, distributivus) ugyanis jobb híján leginkább képzőszerű ragnak szokták nevezni (l. pl. Magyar grammatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2006, 200–201. és 204. o.), bár egyesek „határozói (határozószói) képző”-ként hivatkoznak rá (201. o.).

Az egybeírás vagy kötőjeles írás ugyanakkor éppen attól függ, hogy ezt a toldalékot képzőként vagy ragként soroljuk-e be. Az előbbi esetben bele kell számítanunk a szótagszámba (és így 8 szótagos szóról beszélünk), az utóbbi esetben viszont nem (így viszont 6 szótagosnak jön ki a szótő). Kötőjelet pedig a szabályzat 138. pontja szerint akkor teszünk, ha a szótő 6-nál több szótagú, és egyszersmind kettőnél több szóelemből áll (ez utóbbi kétségtelen).

Ha elfogadjuk, hogy képzőszerű ragnak nevezzük, és úgy tekintjük, hogy végső soron ezek is ragok (részben a megnevezésre hagyatkozva, részben arra, hogy „A névszók ragjai” szakaszcím alatt tárgyalják, l. 191. o.), akkor ennek leválasztása után a szótő nem lépi túl a hat szótagot, így kötőjelet sem szükséges kitenni, maradhatunk az egybeírásnál. Hangsúlyozom azonban, hogy határesetről lévén szó, egyik megoldás sem nevezhető egyértelműen helyesnek vagy hibásnak.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra