megismerőtevékenység

2011. 03. 23.

Szeretném megtudni, hogy a „megismerőtevékenységek” szó így írva helyes, vagy „megismerő tevékenységek”.

A szabályzat 112. pontja szerint egybeírjuk a folyamatos melléknévi igenévvel képzett szerkezeteket, ha az igenév mint jelző nem folyamatot, hanem képességet, rendeltetést fejez ki, vagy ha a cselekvés határozóját jelöli, pl. „védőnő”, „hálószoba”, „kutatóintézet”, „pihenőnap”, „belépőjegy”. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a szerkezet valamelyik (vagy mindkét) tagja összetett: pl. „növényvédő szer”, „mutató névmás”, „ellenőrző bizottság”, „előadó körút”. Ezeket tehát annak ellenére írjuk külön, hogy rendeltetést fejeznek ki, pusztán az egyik tagjuk összetettsége miatt.

Jellemzően csak az egynél több szótagú igekötőket tekintjük önálló elemnek (mint „ellen|őrző”, „elő|adó”), bár egyes esetekben olyan kapcsolatokat is különírunk, ahol csak egy szótagos igekötő van, noha rendeltetést fejeznek ki: „kijelentő mód”, ez azonban kivétel. A „megismerőtevékenység” szó viszont szabályosan egybeíródik, hiszen rendeltetést fejez ki: a tevékenység célja a megismerés (nem a tevékenység ismer meg bármit is), és egyik tagja sem minősül összetettnek.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra