„Nem( )csak mondta, mutatta is.”

2011. 03. 26.

Ebben az esetben egybe vagy külön írandó a nemcsak?

„Nem csak mondta, mutatta is”

Az Orisis Kiadónál megjelent Helyesírás c. munka így fogalmaz (126. o.):
„A legnagyobb bizonytalanság a »nemcsak – nem csak« használatában tapasztalható. Amennyiben a teljes kötőszói formát használjuk, mindig egybeírandó: »nemcsak Géza, hanem Gizi is.« Ha azonban önmagában áll, akkor annak ellenére, hogy kiegészíthető a teljes kötőszói formával, a különírás a szabályos: »nem csak haladóknak« (ti. hanem kezdőknek is).”

A kérdezett forma tehát egyfajta átmenetnek tekinthető, hiszen egyfelől nem a teljes kötőszói formát használjuk (hiszen nincs kitéve „hanem”), másfelől viszont nem igaz az sem, hogy csak önmagában állna, mert ki van téve a szerkezet másik fele is, jóllehet hiányos formában. Ha az alakot vesszük figyelembe, az a különírás mellett szól, ha a jelentést, az pedig az egybeírás mellett. Erre az esetre tehát a szabályzat és a helyesírási szakkönyvek nem adnak egyértelmű eligazítást.

Betekinthetünk az Akadémiai Kiadónál megjelent Magyar helyesírási szótárba is, amely szintén megemlíti a kétféle írásmódot, a „nemcsak”-nál a „ksz.” megjegyzéssel (vagyis kötőszóként), a „nem csak”-nál pedig így: „(= nem csupán)”. Hogy ezt itt most teljes értékű kötőszónak mondhatjuk-e, az vitatható, viszont átfogalmazható „nem csupán” vagy „nem pusztán” formába is, így ez a különírás mellett szólhat. Másfelől viszont a kérdéses mondatban ugyanúgy (egyben) hangsúlyozzuk a „nemcsak”-ot, és ugyanolyan szerepet tölt be, mint abban a mondatban, ahol a „hanem” is ki van téve („Nemcsak mondta, hanem mutatta is”), így az egybeírás is védhető. A hangsúlyozás egyébként a helyesírásban egy-két más esetben is támpontot jelenthet (bár nem elsődlegesen vagy kizárólagosan), l. pl. a 243. d), 247. e), 248. b), 130. c), 131. e) pontokat, így én itt valószínűleg az egybeírást választanám, de a különírást sem nevezném hibának egyáltalán. E téren meg kell várnunk a részletesebb szabályozást.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra