felviendő anyag

2011. 03. 26.

Melyik a helyes kifejezés: felviendő anyag vagy felvivendő anyag?

Ragozás terén az anyanyelvi beszélők által spontán, széles körben használt alak a mérvadó: itt a nyelvész csak azt mondhatja meg, mi a hagyományos alak.
A „visz” azon hét ige közé tartozik, amely sz-es és v-s tőváltozattal rendelkezik (a továbbiak: lesz, tesz, vesz, hisz, eszik, iszik). A Magyar grammatika ezt írja (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2006, 98. o.): „A rövid magánhangzóra végződő tő a múlt időben és bizonyos mássalhangzós kezdetű képzők előtt szerepel: te-tt, hi-tt-e, ve-tt-ük; ve-het, te-tet (de lehet té-tet is), vi-tel stb., valamint a beálló történésű melléknévi igenévben, például: le-endő.”
A „viendő” alak a szintén magánhangzós tőváltozatot alkalmazó „leendő”, „teendő” alakok mintájára jön létre.
Ezt erősíti meg a Nyelvtudományi Intézet honlapján működő E-Szókincs program is:
http://corpus.nytud.hu/cgi-bin/e-szokincs/alaktan?lemma=visz
A Magyar Nemzeti Szövegtárban (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) szintén gyakoribb a „viendő” alak a „vivendő”-nél (előbbiből 8, utóbbiból 2 található).
Ezzel együtt ha valamikor a „(fel)vivendő” terjedne el, akkor azt is el kellene fogadnunk, hiszen a nyelv folyamatosan változik, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra