súlyosabbnak (vagy súlyosabban) minősülő eset

2011. 03. 26.

Melyik helyes?

súlyosabban minősülő eset vagy súlyosabbnak minősülő eset

A Magyar értelmező kéziszótár és A magyar nyelv értelmező szótára egyaránt -nak/-nek ragos vonzatot említ a „minősül” igénél; az utóbbi ilyen példákat hoz: „Vmi elfogadhatónak, jónak, megfelelőnek, rossznak minősül.” Középfokú melléknév azonban egyik vonzatban sincs említve. Hagyományos változatként tehát a „súlyosabbnak” alakot használnám, de a másikat sem nevezném egyértelműen hibának.

Itt ugyanis egyfajta nézőpontbeli különbség is megjelenhet: a „súlyosabban minősül” mintha valaminek a szintjét, mértékét fejezné ki egy skála, egy tengely mentén (vö. „súlyosabban esik latba”), míg a „súlyosabbnak minősül” mondhatni egy bizonyos skatulyába teszi bele az illető dolgot. Minthogy itt nem főnévvel, hanem melléknévvel, mégpedig fokozható melléknévvel soroljuk be a fogalmat, ami eleve relatív (nem azt mondjuk, hogy pl. „bűncselekménynek minősül”, ami egy abszolút állítás lenne), érthető, ha nem skatulyába akarjuk tenni, hanem a mértékét akarjuk megállapítani. (A nem fokozható melléknevek, pl. „budapesti”, e téren a főnevekhez hasonlóan viselkednek: ezeket senki sem használná úgy, hogy „budapesti[bb]en minősül”, csakis „budapestinek minősül”.)

A „súlyosabban minősül” a Google szerint kb. háromszor gyakoribb a „súlyosabbnak minősül”-nél, tehát nincs kizárva, hogy egy nyelvi változásnak vagyunk a tanúi, ezt pedig a nyelvész sem hagyhatja figyelmen kívül. A két változat közt kialakulhat jelentésbeli, stiláris vagy használatbeli különbség, illetve elképzelhető, hogy – bizonyos keretek között – az újabb forma ki is szorítja a régebbit. (Nem úgy beszélünk, mint Zrínyi vagy Balassi, úgyhogy mi sem várhatjuk, hogy a későbbi nemzedékek pontosan ugyanúgy beszéljenek, mint mi.) A helyességről tehát itt nem feltétlen érdemes állítást tenni, mert ami valóban helytelen, azt anyanyelvi beszélő nem is fogja használni.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra