szófajmegállapítás

2011. 04. 02.

Gondom akadt pár szó szófajának megállapításában.
1. antikrisztusból az anti az módosítószó volna? 2. tűlevélből a tű az melléknév?
3. a sereg szavunk előtti esetleges jelzők pl: árnyék sereg, madár sereg stb. azok főnevek?

A szavak alapszófajának megállapítása csak önálló használatban lehetséges. A felsorolt példák mind összetett szavak. Mivel az anti latin prepozíció nem él önállóan a magyar nyelvben, nincs magyar szófajmegnevezése. Mint szóösszetételi előtag, csak mondatrész-szereppel bír, az pedig: jelző. Ugyanez vonatkozik a tűlevélben a tű szóra: jelző. Az árnyéksereg és a madársereg esetében az előtagok ugyancsak jelzők. Az előtagok alapszófajai minden esetben: főnév.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra