a tengernyi szófaja

2011. 04. 11.

A tengernyi szónak szeretném megkérdezni a szófaját.

Az ön által kérdezett szó a 2000-ben megjelent klasszikus grammatikai összefoglaló (Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) szerint: mennyiségjelölő melléknév. A Magyar grammatika a korábbi számnév terminus helyett vezeti be ezt az új fogalmat, amelyet a következőképpen indokol meg: „Az úgynevezett számneveket nyelvtanunk a melléknevek altípusaként tartja számon, hiszen ezek is járulékos fogalmakat fejeznek ki: tulajdonságokat, méghozzá mennyiségi tulajdonságot jelentenek” (143. o.). Az értelmező szótárak azonban hasonló helyzetben még mindig a hagyományos szófaji kategóriával élnek.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra