Rhymesszal, Rhymesnak stb.

2011. 04. 13.

A Rhymes név toldalékolása kötőjellel történik?

Busta Rhymes nevének toldalékolásakor a magyar helyesírási szabályzat 216. b) alpontját kell követnünk: „A -val, -vel és a -vá, -vé rag a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez úgy járul, hogy v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz: Andrićtyal, Balzackal, pechhel, Bachhal, Greenwichcsel, Steinbeckkel, Engelsszel, hertzcel, fixszel, fixszé, ortodoxszá, Félixszel, Marxszal stb.” Ennek megfelelően a tulajdonevet a következőképpen toldalékoljuk: Rhymesszal, Rhymesnak, Rhymesé stb.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra