a -lak, -lek rag eredete

2011. 04. 18.

A –lak/-lek rag eredetére lennék kíváncsi.

A -lak/-lek bennfoglaló rag a magyar nyelv külön életében (az ősmagyar kor második szakaszában, vagyis a finnugor alapnyelv felbomlása után, de a honfoglalás előtt) alakult ki, amelyet a Magyar nyelvtörténet című könyv a következőképpen taglal: „Itt említhetjük meg a feltehetőleg csak az ősmagyar kor második szakaszában alakult -lak/-lek ragot is, amely a cselekvő számán, személyén kívül a tárgy számára és személyére is (E/2. vagy T/2.) utal. Ez a fajta formáns más személyben nem fordul elő. Eredete meglehetősen bizonytalan; a legvalószínűbb elképzelés szerint az -l eredetileg talán gyakorító képző, a -k pedig azonos az E/1. -k ragjával.” Lásd a kérlek alakulása: kérel ’kérlel, megkér’ + -ek > kérelek (a kétnyíltszótagos tendencia, az ún. Horger-törvény miatt az első e kiesett) > kérlek.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra