csillag- és csillagképnevek

2011. 04. 21.

Hogyan kell helyesen írni a Nagy Medve csillagkép nevét? Az OH-ban Nagy Medve és nagy medvei szerepelnek, az akadémiai szótárban viszont a Nagymedve változat található. Milyen alapszabályok szerint kell írni a csillagok és csillagképek neveit (mint pl. Bereniké Haja)?

A csillagászati szaknyelvnek helyesírási szabályzata még nem készült. Az AkH. mindössze egyetlen rövid pontban foglalkozik az égitestek nevének helyesírásával, az Osiris-helyesírás (OH.) ehhez képest bővebben (210-5. o.) tárgyalja a kérdést, és az ott leírtak megfelelnek a csillagászati szaknyelvben követett gyakorlatnak.

Az OH. 213-4. oldalán található egy táblázat a csillagképek hivatalos latin és magyar neveivel. Ebben az egyelemű, illetve az egybeírt többelemű nevek természetesen nagy kezdőbetűvel szerepelnek, például: Andromeda/Androméda, Corvus/Holló, Telescopium/Távcső, Volans/Repülőhal. A (birtokos vagy minőség)jelzős szerkezetű nevek mindkét tagja nagy kezdőbetűs, mind a latin, mind a magyar változatban: Canis Minor / Kis Kutya, Corona Borealis / Északi Korona, Ursa Maior / Nagy Medve; Coma Berenices / Bereniké Haja stb. Ezek az alakok a csillagászati szaknyelvben is így szerepelnek (köztük Bartha Lajos nemrég megjelent összefoglaló munkájában, A csillagképek története és látnivalói c. kötetben is), az egybeírt Nagymedve stb. régies alak lehet.

Az -i, -beli képzőt az egytagú vagy egybeírt többtagú nevekhez közvetlenül illesztjük, és a szót kis kezdőbetűvel kezdjük: halakbeli, kígyótartóbeli stb.; a több különírt elemből álló neveknél a változatlanul nagy kezdőbetűs formákhoz kötőjellel fűzzük: Dél Keresztje-beli, Nagy Medve-beli stb. A nagy medvei forma az OH. első kiadásának szótári részében hibás alak volt, a 2008-ban megjelent Helyesírási szótárban már a helyes, Nagy Medve-beli alakulat szerepel.

A hivatalos csillagnevek esetében ugyanígy járhatunk el: az egytagú vagy egybeírt többtagú neveket nagy kezdőbetűvel kezdjük: Albireo, Sirius/Szíriusz, Vega; a különírt többeleműekben pedig minden tagot nagybetűvel kezdünk: Kaus Australis, Rigil Kentaurus stb. A népi csillagnevek írásmódja igen ingadozó mind a külön- és egybeírást, mind a kis és nagy kezdőbetűket tekintve.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra