intézmények alárendelt egységeinek neve

2011. 04. 23.

Kis vagy nagy betűvel írandók-e: „a Felügyelő bizottság”, vagy „a felügyelő bizottság”, esetleg a Felügyelő Bizottság”? Ha rövidítést/betűszót használunk, akkor az FB, vagy az fb alakot kell-e használni? Ugyanezt az elvet kell-e használni a Szakszervezeti bizottság és az Üzemi tanács nevénél?

Az AkH. 189. pontja alapján az intézmények alárendelt egységeinek nevét az alábbiak szerint írjuk:

a) Az egy intézménynek mit főhatóságnak alárendelt intézmények nevét is csupa nagy kezdőbetűvel írjuk, pl. Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA-nak alárendelve) stb.

b) egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, testület stb. neve csak akkor írandó nagy kezdőbetűkkel, ha az egyediség érzékeltetésére szükség van, pl. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya (MTA) stb.

c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusmegnevezései kis kezdőbetűsek: a Kossuth Nyomda kereskedelmi osztálya, a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága stb. Önmagukban említve is kisbetűsek (pl. feljegyzés a jogi csoportnak stb.).

A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb. utaló szavak szókapcsolatok pedig kis kezdőbetűsek, pl. feljegyzés a jogi csoportnak.

A fentiekhez az Osiris-helyesírás azt fűzi hozzá, hogy az intézménynévi és a nem intézménynévi csoport közötti határ nem húzható meg élesen, sok esetben nem nyelvi háttértudás is szükséges a helyes írásmód kiválasztásához. Ezért az alegység-megnevezések esetében is terjed a nagy kezdőbetűs írásforma (de akkor minden tag nagy kezdőbetűs!).

A fentiek alapján tehát vagy a szakszervezeti bizottság stb., vagy a Szakszervezeti Bizottság stb. alakokat javaslom. Betűszavaik is ennek megfelelők: szb vagy SZB stb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra