Erdő+sor

2011. 04. 28.

Az alábbi utcanevek helyesírása felől érdeklődnék:
Erdő sor; Duna sor

A kérdezett szavak írásmódja többféle lehet.

Duna sor (a „sor” utcanévi utótagot különírjuk az előtte álló tagtól, l. 182. szabálypont);
Erdősor út, Erdősor utca (az előtag alárendelő összetételt alkot, melyet egybeírunk; ehhez kapcsolódik különírva az „út” vagy „utca” utótag);
Alsó erdősor, Felső erdősor (itt az „erdősor” az utcanévi utótag, melyet különírunk az előtagtól);
Felső Duna sor (a „Duna sor” földrajzi jellegű jelzővel bővült, melyet különírunk az eredeti utcanévtől – a „Felső” itt nem a Dunára, hanem a sorra vonatkozik);
Kis-Duna sor (a „Kis” jelző a Duna szóhoz kapcsolódik).

L. Laczkó Krisztina-Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 205-206.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra