iskolai osztályok jelölése

2011. 04. 29.

Iskolai osztályok megnevezésére melyik alakot vagy alakokat lehet használni az alábbiak közül? Melyik alak számít helyesnek?

A gimnázium 2. b osztályába járok.
2/b
II. B
II/B
„Amíg a 8 + 4 osztályos iskolarendszer általános volt Magyarországon, bevett szokássá vált, hogy az általános iskolai osztályokat egytől nyolcig arab számokkal, ugyanazon évfolyam osztályait pedig kisbetűkkel, a középiskolai osztályokat egytől négyig római számokkal és nagybetűkkel különböztették meg: 1/a vagy 1. a, illetve I/A vagy I. A. Az iskolarendszer megváltozása, illetve sokszínűvé válása óta jogilag kötelező az osztályok arab számmal való jelölése” (l. Laczkó Krisztina-Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 413.).
Tehát: A diák az általános iskola 2/b vagy 2. b osztályába, a gimnázium 10/b vagy 10. b osztályába jár.


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra