szentsír és Szent Sír

2011. 04. 30.

Hogyan kell helyesen írni a következő kifejezéseket?

feketekávés készlet
törtarany-beszámítás
szentháromnap
szentsír
Jeruzsálemi Szentsír-lovagrend
rózsafüzér-társulat
skapuláré-társulat
Kármelhegyi (vagy Kármel-hegyi?) Szűzanya / Boldogasszony-plébániatemplom

A helyes alakok:

feketekávés készlet: minőségjelzős szókapcsolat, melyet különírunk, l. 107. szabálypont;
törtarany-beszámítás: a második mozgószabály (139/b) szerint akkor, ha egy eredetileg különírt szókapcsolat (tört arany) egészéhez új utótag járul, az eredetileg különírt előrészt egybeírjuk, az utótagot pedig kötőjellel kapcsoljuk hozzá;
szent háromnap: a nagycsütörtöktől húsvétvasárnapig terjedő időszak elnevezése, az írásmódot jelentésváltozás indokolja, l. 117/b;
Szent Sír (Jézus sírja Jeruzsálemben);
szentsír: a sziklasír kőpadján fekvő halott Jézus megjelenítése a templomban, az egybeírást jelentésváltozás indokolja, l. 107/b;
Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend;
Rózsafüzér Társulat;
Skapuláré Társulat;
Kármel hegyi Szűzanya-plébániatemplom: a „hegy” nem része a névnek, csupán magyarázó utótag, ezért különírjuk az előtte álló szótól, vö. Balaton tó, l. 183.;
Boldogasszony-plébániatemplom.

Egyházi szaknyelvi kérdésekben segítségünkre lehet az Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához című kiadvány (Szent István Társulat, Budapest, 2006).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra