birtokos személyjelek egyeztetése

2011. 05. 02.


melyik a helyes:

A különböző politikai és társadalmi rendszerek által felállított ország- és más határoktól függetlenül legalább két közös tulajdonságuk van Farkas Ibolyának, Kányádi Sándornak, Páll Lajosnak és Vizi E. Szilveszternek…

vagy

A különböző politikai és társadalmi rendszerek által felállított ország- és más határoktól függetlenül legalább két közös tulajdonsága van Farkas Ibolyának, Kányádi Sándornak, Páll Lajosnak és Vizi E. Szilveszternek…


Többes szám harmadik személyben a birtokos személyjel alakja: -uk/-ük/-juk/-jük/-k. A többes szám harmadik személyű birtokosokra egyeztetett és nem egyeztetett személyraggal utalhatunk. Ha a birtokos jelző nincs kitéve, vagy az „ő” személyes névmással jelöljük, csak a többes szám 3. személyű egyeztetett forma a helyes: „az ő pénzük, az ő tegnap vásárolt cipőjük”. (Balázs Géza–Zimányi Árpád: Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz–Westermann, 2007, 39.) Néven nevezett több birtokos esetén azonban a birtokos személyjel egyes számban szokott állni (pl. az ő könyvük ↔ Péter és János könyve). Emiatt a második változatot javaslom.


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra