csupa nagybetűs cégnevek toldalékolása

2011. 05. 08.

Egy csupa nagybetűvel írt cégnévhez (mondjuk VALAMI) a ragot így kell kapcsolni: VALAMI-hez, VALAMI-től, vagy lehet így is: VALAMIhez, VALAMItől?


A cégnevek intézménynévnek számítanak, az intézménynevek helyesírási szabályai vonatkoznak rájuk. Ezek a nagy kezdőbetűt írják elő (Osiris Helyesírás 216. oldal), a csupa nagybetűs írásmód tehát nem indokolt, de a cégnevek, márkanevek jogilag védettek, így alapvetően a bejegyzésükkor rögzített írásmódot kell követni. Azonban e nevek többsége nem szerepel szótárban, nehéz ellenőrizni az írásmódot (vö. OH. 222. oldal). A márkanevek helyesírásával kapcsolatban az OH. azt írja: „A reklámcélból verzálisan szedett márkanevekhez a toldalékok mindig kötőjellel kapcsolódnak” (224. oldal). Ennek alapján a „VALAMI-hez”, „VALAMI-től” írásmód a helyes.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra