szófajmeghatározások

2011. 05. 09.

A következő szavaknak mi a szófaja: zöldségeshez, feküdt, otthon, azonban, emiatt, mennie, édesanyja, betegen, láza, miatt, zárva, el, későn, miatta.

A kérdéses szavak szófaja: zöldségeshez (főnév, ragozott), feküdt (ige, múlt idő), otthon (határozószó), azonban (kötőszó), emiatt (kötőszó), mennie (főnévi igenév ragozott alakja), édesanyja (főnév, ragozott), betegen (határozószó), láza (főnév, ragozott), miatt (névutó), zárva (határozószó), el (igekötő), későn (határozószó), miatta (határozószó, személyjeles). A szavak szófaját megmutatják az értelmező szótárak.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra