Baradla barlang

2011. 05. 11.

Hogyan kell helyesen írni a „Baradla-barlang” kifejezést? Általában kötőjellel lehet látni, az OH-ban azonban különírva szerepel. Melyik írásmód a mérvadó?
A kérdés másik része a „liget”, „park”, „kert”, „dűlő” elemet tartalmazó földrajzi nevek helyesírására vonatkozik. Mely esetben kell ezeket a tulajdonnévi elemhez kötőjellel kapcsolni, és mikor kell különírni vagy esetleg egybeírni (pl. „Népliget”) az adott kifejezéseket?

A Baradla önmagában is megálló barlangnév, ezért kötőjel nélkül kapcsolódik az utótag, tehát: Baradla barlang. Ellentétben például az Aggteleki-barlang megnevezéssel. (A barlangnevek helyesírásához lásd: Balázs-Lieber-Varga: A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Barladla, Béke-, Sátorkőpusztai- és Pénzpataki-barlang névanyaga. Jakucs László 75. születésnapjára. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2001.)
A liget, park, kert, dűlő földrajzi köznevek, ezeket kötőjellel kapcsoljuk a tulajdonnévi előtaghoz a 176b. szabálypont szerint, tehát: Duna-liget, Grassalkovich-park, Erzsébet-kert, János-dűlő. Közterületek nevében nincs kötőjel: Mechwart liget, városrésznév esetében viszont egybeírás van: Népliget, Városliget.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra