Futótűz, Futótűzt vs. Futótüzet

2011. 05. 18.

Ha van egy ló, amelyiknek a neve Futótűz, akkor ez hogyan hangzik tárgyesetben: Futótűzt vagy Futótüzet? Én mindkettőt helyesnek érzem, bár valamelyest az előbbi felé billen a mérleg.

A tulajdonnevek ragozott alakjaiban az alapelv, hogy a neveket igyekszünk változatlan formában megtartani. A köznevekből keletkezett tulajdonnevek esetében ezért más a toldalékolás a közszavakhoz képest. Ilyen eset a személynevek közül pl. a bokor – Bokor, arany – Arany eltérő toldalékolása: bokrot, de Bokort, aranyat, de Aranyt. Az állatnevek ragozására „még annyira sincs állandó szabály, mint a személynevekére”. Ha egy kutyának Tücsök a neve, akkor mindkét forma elfogadható: Tücsköt vagy Tücsököt. (Grétsy – Kovalovszky (szerk.) Nyelvművelő kézikönyv, Akadémiai, Budapest. II. 1112–1113 alapján)
A Futótűz nevű ló tárgyragos alakja is kétféle lehet: Futótűzt vagy Futótüzet. A választás egyéni ízlés, szokás kérdése, az előbbi változat inkább jelzi azt, hogy tulajdonnévről van szó – a kiejtésben. Írásban a nagybetűzés miatt ez amúgy is egyértelmű.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra