jegyzetszám írása

2011. 05. 24.

A hivatkozási számot nem mindig írják jól a sorok végén. Például:
A reklámfotózás hatásosságáról elmélkedve Willi Warstat német író 1930-ban megállapította, hogy „a közönség fenntartás nélkül elhiszi, hogy egy tárgy fényképes megjelenítése hívebb és igazabb, mint a művészektől származó grafikus ábrázolás”.42
Mikor van „42. (?) Hogyan írjuk, ha egy mondatban kettőspont után nagy- vagy kisbetűvel kezdődik egy idézet?

A jegyzetszámokat általában az írásjel után tesszük ki, ezt az elvet vallja többek között az Irodalomtörténeti Közlemények is: A lábjegyzetet mindig úgy szúrja be a főszövegbe, hogy azt az esetleges központozási jelnek is meg kell előznie; hibás tehát így: szó1folytatás; helyesen: szó,1 folytatás.”

A kérdezett mondat ez alapján: A reklámfotózás hatásosságáról elmélkedve Willi Warstat német író 1930-ban megállapította, hogy „a közönség fenntartás nélkül elhiszi, hogy egy tárgy fényképes megjelenítése hívebb és igazabb, mint a művészektől származó grafikus ábrázolás”.42

A jegyzetszámot csak akkor írjuk az írásjel elé, ha a jegyzet csak egy bizonyos szóra vonatkozik, illetve akkor, ha zárójeles vagy gondolatjeles szövegre utal, pl. egy rajzot17 és egy festményt készített; munkái (leginkább a rajzok18) jól sikerültek.

L. http://itk.iti.mta.hu/
Gyurgyák János, Szerzők és szerkesztők kézikönyve, Osiris, Budapest, 2005, 122.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra