a “lépcső” szó etimológiája

2011. 06. 05.

Szeretném tudni, hogy a “lépcső” szó egyszerű, vagy összetett szó-e.
Ha egyszerű szó, akkor vajon miért eshettem csapdába vele kapcsolatban. Talán mert a “lép” az ige, és az ige nem lehet szóösszetételben?

Az Etimológiai szótár szerint a “lépcső” belső fejlemény, alakulásmódja azonban bizonytalan. Talán a “lép” ige -cső névszóképzős származéka, amely a “furcsa, hágcsó” stb. mintájára keletkezhetett. Az is elképzelhető azonban, hogy a “lépcső” a “lép” ige adatolatlan -s, illetve -cs gyakorító igeképzős származékának főnevesült melléknévi igeneve; “lépcsel” = lépked, illetve “keres, olvas”.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra