a „lépcső” szó etimológiája

2011. 06. 05.

Szeretném tudni, hogy a „lépcső” szó egyszerű, vagy összetett szó-e.
Ha egyszerű szó, akkor vajon miért eshettem csapdába vele kapcsolatban. Talán mert a „lép” az ige, és az ige nem lehet szóösszetételben?

Az Etimológiai szótár szerint a „lépcső” belső fejlemény, alakulásmódja azonban bizonytalan. Talán a „lép” ige -cső névszóképzős származéka, amely a „furcsa, hágcsó” stb. mintájára keletkezhetett. Az is elképzelhető azonban, hogy a „lépcső” a „lép” ige adatolatlan -s, illetve -cs gyakorító igeképzős származékának főnevesült melléknévi igeneve; „lépcsel” = lépked, illetve „keres, olvas”.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra