haragudott volt rá

2011. 06. 16.

Szeretném megkérdezni, hogy miképpen kell használnunk befejezett múlt időben a “haragudni vkire” igét: “haragudott vala/volt rá” vagy “haragudott rá vala/volt”?

A kérdezett összetett múlt idejű igealak az ómagyar korban alakult ki, és a mai köznyelvben már nem él. Néhány nyelvjárás (a Tiszántúl déli és délkeleti peremén, a székelyeknél és a csángóknál) még őrzi ezeket a formákat.

A szórendről annyi mondható el, hogy a mai köznyelvben az igei segédszó (volna, fog, illetve a jelen esetben: volt, vala) kapcsolata az igével olyan szoros, hogy szórendje az igéhez viszonyítva kötött, mindig az ige mögött áll, és más szavakat nem enged maga elé (l. Magyar grammatika 2006, 256. o.), így — ha még létezne a köznyelvben — a haragudott volt/vala rá szórendű alak a valószínűbb. A nyelvjárásokban azonban ettől eltérő szórend is elképzelhető (csakúgy, mint az -e kérdőpartikula esetében).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra