cuscói

2011. 06. 17.

Cusco-i vagy cusco-i ?

Az idegen szavak toldalékolásáról az AkH. 215. és 216/a. pontja ezt írja: „Az idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez általában ugyanúgy
közvetlenül (tehát kötőjel nélkül) tapasztjuk hozzá a toldalékokat, mint a magyar szavakhoz és tulajdonnevekhez: […] greenwichi, wrocławi, toulouse-lautreci […].” Illetve: „Mind a közszavak, mind a tulajdonnevek végső a-ja, e-je, o-ja és ö-je helyett á-t, é-t, ó-t, ill. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban, amelyekben ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő: […] Oslo, de: Oslóban, oslói […].” Ezek alapján a kérdezett -i képzős alak helyes írásmódja: cuscói.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra