elit egyetem

2011. 06. 17.

Egybeírjuk v. külön?

elit egyetem
elit főiskola

A Magyar értelmező kéziszótár szerint az „elit” szavunk főnév és melléknév is lehet, jelentései:
I. mn 1. (választékos) Több hasonló közül a legkiválóbb. ~ gárda. | (katonai nyelvben:) ~ csapatok: a legjobban kiképzett, ill. felszerelt csapatok.
2. (sajtónyelvben) Különlegesen rangos, előkelő. ~ közönség.
3. (mezőgazdasági nyelvben) Nemesítésre, továbbtenyésztésre különlegesen alkalmas. ~ állat, fa.
II. fn (sajtónyelvben) A társadalomnak v. vmely rétegnek, csoportnak (vmilyen tulajdonságával, adottságával) kiemelkedő helyzetű, irányító szerepű, befolyásos része, színe-java.

A kérdezett alakulatokban az „elit” mindkét szófaji szerepben értelmezhető, és ez befolyással van a helyesírásra is. A különírt „elit egyetem”, „elit főiskola” jelentése (itt az „elit” melléknév): ‘a legjobb képzést nyújtó, a legjobban felszerelt stb. egyetem/főiskola’ (l. az Osiris-helyesírás „elit csapat” példáját is). Az egybeírt „elitegyetem”, „elitfőiskola” (az „elit” főnév) jelentése pedig: ‘olyan egyetem/főiskola, ahova az elit (vagy a jövő elitje) jár’ (l. OH.: „elitcsoport”). A két jelentést azonban nem feltétlenül érdemes szétválasztani egymástól, hiszen az elit általában a legjobb képzést nyújtó egyetemet/főiskolát választja. Ez pedig azt jelenti, hogy nyugodtan maradhatunk a különírásnál, hiszen a magyar helyesírás alapvetően különíró, az egybeírást nyelvtani okok, jelentésváltozás vagy hagyomány indokolhatja.

Végül megjegyzendő, hogy az internetes találatok szerint az egybeírt „elitegyetem” alak jóval gyakoribb (7100 találat), mint a különírt „elit egyetem” (2900); a másik alakulatnál viszont éppen fordított a helyzet: az „elit főiskola” 500 találatot hoz, az „elitfőiskola” mindössze 8-at.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra