nemzetierőforrás-miniszter

2011. 06. 17.

Érdeklődöm a „nemzeti erőforrás miniszter” és ennek minisztériuma helyes írásáról.

Az ún. második mozgószabály (AkH. 139/b. pont) alapján a „nemzetierőforrás-miniszter” és a „nemzetierőforrás-minisztérium” (illetve ennek tulajdonnévi formája: „Nemzetierőforrás-minisztérium”) a helyes forma, hiszen egy különírt szókapcsolat („nemzeti erőforrás”) egészéhez kapcsolódik egy újabb utótag („miniszter”/”minisztérium”).

A második mozgószabály alkalmazása azonban nem minden esetben kötelező. Léteznek olyan különírt szerkezetek, amelyek, ha egy összetételi utótag járul hozzájuk, a mozgószabály végrehajtása nélkül is majdnem ugyanazt az értelmes szerkezetet eredményezik, a két forma közötti jelentéskülönbség alig érzékelhető, viszont áttekinthetőbbek, jobban tagoltak, pl. „érettségikövetelmény-rendszer” ~ „érettségi követelményrendszer”, „köztársaságielnök-választás” ~ „köztársasági elnökválasztás” (l. Osiris-féle Helyesírás [OH.], a 2004-es kiadásban a 132. oldalon). Ennek alapján a „nemzeti erőforrásminiszter” és a „Nemzeti Erőforrásminisztérium” írásmód is elfogadható.

Megjegyzendő, hogy az „erőforrás-miniszter”, „erőforrás-minisztérium” alakulatot a szótagszámlálás szabálya (AkH. 138. pont) alapján kötőjellel kellene tagolnunk, mivel három tagból állnak, és hosszabbak hat szótagnál. Az intézménynevek esetében azonban hagyományosan eltekintünk ettől a szabálytól, és kötőjel nélkül egybeírjuk az alakulatokat (ugyanígy teszünk ezek köznévi alakjaival is): Belügyminisztérium, Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem; állatorvostudományi kar, hadügyminisztérium; stb.

Végezetül megjegyzendő, hogy az írásgyakorlatban (az internetes találatok szerint) a „Nemzeti Erőforrás Minisztérium” fordul elő leggyakrabban (a minisztérium honlapján is), azonban ez az alak nem utal a tagok egymás közötti viszonyára, így helyesírásilag nem szerencsés.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra