templomnevek

2011. 06. 28.

Miképp helyes:”A Budapesti Nagyboldogasszony Főplébániatemplom Budapest legrégebbi temploma” vagy „A Budapesti Nagyboldogasszony Főplébániatemplom Budapest legrégibb temploma”?

A templomnevek helyesírását azok nyelvtani felépítése határozza meg. Amennyiben a megnevezés személynévből és a típust jelölő szóból (kápolna, plébánia, templom stb.) áll, a helyes írásmód a kötőjeles: Mátyás-templom, Szent István-bazilika. Ugyanígy járunk el abban az esetben is, ha a templomnevek egyedítő elemi személynévi értékű mitológiai-vallási elnevezések: Nagyboldogasszony-plébániatemplom. „Minden más esetben elhagyjuk a kötőjelet, a tulajdonnévi vagy annak számító elemeket eredeti helyesírásuknak megfelelően rögzítjük: Jézus szíve kápolna, Jeremiás próféta kolostor stb.” (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Bp., 2004, 220. o.) A mondatban szereplő templomnév: budapesti Nagyboldogasszony-főplébániatemplom. A „legrégibb” vagy „legrégebbi” szavak egyformán helyesek.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra