tanszékek neve

2011. 07. 05.

Az egyetemi tanszéket, kart mikor írjuk nagybetűvel? Én úgy tudom, ha a teljes intézménynevet, tehát az oktatási intémény nevét plusz tanszéket, kart is kiírjuk.

Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetében a példákból következtethetünk. A 219. oldalon az egyedítésre ezt találjuk: Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék (Szent István Állatorvostudományi Egyetem), a 216. oldalon: ELTE Növényszervezettani Tanszék. Ezek a példák fedik le azt az érvet, melyet a levelében említett, bár ez így nincs kimondva a kötet tanácsadó részében.
Az intézménynévben az alárendelt egységek nevét akkor írjuk nagybetűvel, ha szükség van az egyedítésre (A magyar helyesírás szabályai 189. b pontja alapján).
Korábbi válaszunkból idézek:
„Mivel ez a szabályozás az idesorolható jelenségek sokfélesége miatt csak keretjellegű, érthető, hogy e területen bizonytalanság tapasztalható. A bizonytalanság a nagyobb szervezeti egység – egyediség és az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusai között áll fenn. A szabályzat sajnos nem képes az élet minden jelenségét szabályozni. A szabályzat felülvizsgálata során foglalkoznak a kérdéssel. Mi elfogadhatónak tartjuk az átmeneti megoldásokat: vagyis, aki úgy óhajtja, saját intézményi egységét csupa nagybetűvel írja, mások kicsivel. Fábián Pál, a korábbi szabályzat egyik fő alkotója, saját tanszékét, a Mai Magyar Nyelvi Tanszéket mindig nagybetűvel írta, a lexikonokban azonban csupa kisbetűvel szerepel.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra