weissenseei

2011. 07. 05.

Weissensee városnévhez kötőjellel kapcsoltam az -i melléknévképzőt egy szövegben. Szeretném megkérdezni, helyesen tettem-e. (Hallottam ugyanis olyan érveket, amelyekből másfajta megoldás következne.)

Az idegen neveket többnyire úgy toldalékoljuk, mint a magyar szavakat. A 219. pont szerint „Ha az idegen írásmód szerint írt közszó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli (ún. néma) betű van, vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli, akkor a magyar toldalékot mindig kötőjellel fűzzük a szó testéhez: guillotine-t, monsieur-nek; Glasgow-ban, Iaşi-nál, Loire-on, Montesquieu-nek, Montreux-ig, Peugeot-t, Rousseau-val, Voltaire-é; stb.” A többjegyű idegen betűk között azonban vannak kivételek, amelyekre nem érvényes a fenti szabály, pl. a két azonos magánhangzót tartalmazó szóvégek (Helyesírás, Osiris Kiadó, 275. o.). A kérdéses városnévhez tehát szabályosan közvetlenül kapcsoljuk a toldalékot: weissenseei.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra