névelő helye

2011. 07. 07.

A kérdéses mondat ez lenne:
„Ezért keresték fel őt a szobrot készítő, szakmában kezdőnek számító emberek a vázlatukkal.”

Szükséges-e a szakmában szó elé az „a” névelő? Szerintem mindenféleképpen, nélküle hiányérzetem van. Azonban sok hasonló szerkezetű mondatnál mégis azt látom, hogy gyakran elhagyják a névelőt.

A névelő szórendi helyéről a Nyelvművelő kézikönyv azt mondja, hogy a halmozott egynemű mondatrészek közé akkor tegyük ki a névelőt, ha annak tagoló szerepe van – egymástól függetlenül kapcsolódnak a jelzett szóhoz (Grétsy – Kovalovszky, Akadémiai, 1980, I. 88. o.).
A példamondatban is pontosabb, jobban követhető a névelős változat: a szobrot készítő, a szakmában kezdőnek számító…
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra