idejekorán jelentései

2011. 07. 11.

Mit gondol az idejekoránról?túl korán,vagy épp időben? Mi az etimológiája?Jókai valóban az ‘idő előtt’ jelentésbenhasználta?

Az értelmező szótár és az etimilógiai szótár szerint az „idejekorán” szó eredeti, első jelentése a ‘még mielőtt valamely hátrányos helyzet előállott volna; még a kellő időben, jókor; idejében’.
A szóösszetétel úgy jött létre, hogy az „idején-korán” összetétel módosult, az első tag elvesztette ragját.
„Az utótag hatására a mai nyelvi köztudatban kezd ‘túl korán, ideje előtt’ jelentése kialakulni.” (Tótfalusi: Magyar etimológiai szótár). A hétkötetes értelmező szótár viszont pont ezt a jelentést elavultnak nevezi, és Jókai egy mondatát hozza példának: Azt hitték róla az emberek, hogy ez egy idejekorán megvénült ember. (Jókai Mór)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra