szebbik

2011. 07. 12.

A napokban merült fel bennem kétség a szebbik, jobbik szavak helyességét iletően. Helyes az -ik végződés vagy helytelen? Esetleg eredetileg helytelen, de már helyes, mert elterjedt (pl. szebbik nem)?! (Ld. kockás füzet.)
Az -ikes ragozás az igére jellemző, ezek pedig középfokú melléknevek. Ráadásul a középfokkal – véleményem szerint – már eleve kiválasztunk, nem szükséges oda az -ik. Amennyiben helytelen, lehet, hogy csak a „Melyik?” kérdőszó hatására került oda?

A szebbik, jobbik szavak -ik toldalékának elfogadott neve: kiemelőjel (bár egyes nyelvészek szerint itt inkább képzőről kellene beszélnünk). A kiemelőjel közép- és felsőfokú melléknevekhez járul; szerepe az, hogy a megnevezett tulajdonságokkal rendelkező dolgok közül egyet kiemel, megkülönböztet, határozottá tesz.

A kiemelő jelzős melléknév mintegy magába sűríti a jelzős szókapcsolatot (pl. szebbik ‘a szebb nő’; jobbik ‘a jobb autó’), és betöltheti az eredeti alaptag mondatrészszerepeit, ráadásul talán még természetesebben is, mint a pusztán fokjellel ellátott melléknév, például: A szebbiket vette el (‘A szebbik nőt vette el’ – tárgy); A jobbikkal utaztak a tengerpartra (A jobbik autóval utaztak a tengerpartra’ – határozó).

Forrás: Keszler Borbála szerk., Magyar grammatika, Nemzeti, Budapest, 2000, 189.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra