unió

2011. 07. 13.

Európai Unió. Ha egy tudományos szövegben nagy gyakorisággal szerepel e tulajdonnévből kiemelt Unió, minden további mondatban nagybetűs-e, vagy hasonlóan a Föld-föld szabályhoz a mondaton belül kisbetűvel is írható: pl. Az unió szabályai szerint stb?

Az AkH. 188/d. pontja a következőt mondja: „Az intézménytípusokat jelentő szavakat (minisztérium, egyetem, hivatal, iskola, vállalat stb.) olyankor is kisbetűvel írjuk, amikor valamely szövegben egy bizonyos intézményre utalnak.” Ez alól a szabály alól csak az Opera (= Magyar Állami Operaház) és az Akadémia (= Magyar Tudományos Akadémia) kivétel (l. Osiris-helyesírás, 2004, 218.). A kérdezett szót tehát nem szükséges nagy kezdőbetűvel kezdeni: Az unió szabályai szerint.

A szabályzat tervezett újabb kiadása, amelynek egy 2008-as változata az interneten is elérhető volt, említett egy olyan kitételt, hogy „belső használatra az alkalmi tulajdonnevesülésből fakadó nagybetűs írás is megengedhető”, pl. a Földrajztudományi Kutatóintézetre utalva „a kutatóintézet” vagy „a Kutatóintézet” is elfogadható, valamint a közszavak általános kisbetűs kezdése alól is kivételt lehet tenni a hivatalos iratokban. Egy hasznos cikk a témában:

http://epa.niif.hu/00100/00188/00053/pdf/132402.pdf.

(Zimányi Árpád: A magyar helyesírás szabályzatának változásairól — A kis és a nagy kezdőbetűk. In: Magyar Nyelvőr 2008/4., 402-7.)

A helyesírási szabályozás tehát e téren a megengedés felé látszik elmozdulni, ami a hivatalos iratokban használt nagy kezdőbetűt illeti.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra