márkanévi szerkezetek és jelöletlen összetételek

2011. 07. 14.

Az Osiris Helyesírás c. kiadványában az IBM számítógép külön van írva.
Ez hasonló ahhoz, hogy a Hotmail fiók is külön van, mert a tulajdonnév -IBM – főnévi mellékneve a számítógép az, gondolom.

Azonban mi a helyzet az IBM hardver, IBM szoftver vagy éppen szolgáltatások esetében? Itt is hasonló a helyzet?

Valamint:

“IBM-technológia-alapú”

Ez így helyes? Elvileg az “alapú kifejezés” az egészre vonatkozik, így kötőjellel kapcsolódik, viszont az IBM és technológia szó közötti kötőjelet (ha kötőjeles?) nem oldja fel.

Egy régebbi válaszunkra (http://www.e-nyelv.hu/2009-02-10/hotmail-fiok-easyjet-pilota/) is támaszkodva a következőket mondhatom:

Az ilyen típusú szerkezetekben a kötőjel körüli bizonytalanság abból adódik, hogy
1. ha a tulajdonnév vagy az abból képzett betűszó (Hotmail, IBM) a köznév (fiók; számítógép, szoftver, szolgáltatások, technológia) főnévi (minőség)jelzője, akkor külön kell írni (ez főként, de nem kizárólagosan márkaneveknél fordul elő: pl. Colgate fogkrém, Renault gépkocsi);
2. ha viszont a tulajdonnév vagy annak betűszava (Hotmail, IBM) jelöletlen összetételt alkot a köznévvel (fiók; számítógép, szoftver, szolgáltatások, technológia), akkor kötőjellel kapcsoljuk ezeket.

(Lásd részletesen az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványának [OH.] 134. és 135. oldalán.)
Tehát ha (l. 1. eset) úgy értelmezzük a szerkezetet, hogy „olyan fiók, amely Hotmail”, „olyan számítógép, amely IBM”, akkor elfogadható a különírt forma is: Hotmail fiók, IBM számítógép. Az „olyan technológia, amely IBM” számomra nem szerencsés feloldása a szerkezetnek, itt inkább a kötőjeles megoldás felé hajlok. A 2. szabály alapján a „Hotmailnek a fiókja” és „az IBM-nek a technológiája/szolgáltatása”, ill. „az IBM által kifejlesztett/alkalmazott stb. technológia” birtokos, ill. jelentéssűrítő szerkezet jelöletlen, így kötőjelesen írandó: Hotmail-fiók, IBM-technológia (l. még pl. Ford-gyár, Zsiguli-alkatrész az OH. szótári részében).
Az IBM betűszóval alkotott egyéb szerkezeteknél (hardver, szoftver stb.) azt kell mérlegelni, hogy vajon inkább márkanévi szerkezetekről van-e szó vagy jelöletlen (birtokos, ill. jelentéstömörítő) összetételekről (egy korábbi válaszomban a szoftver esetében e mellett tettem le a voksomat). A kérdés eldöntéséhez azonban már nem csupán helyesírási ismeretekre van szükség (tudnunk kell, létezik-e IBM márkájú hardver, szoftver stb.), ráadásul az sem egyszerűsíti a kérdést, hogy az IBM esetében előbb létezett a vállalat, amelynek a neve vált később márkanévvé.

Összefoglalva a fentieket: az IBM számítógép szerkezetet az OH. márkanévi alakulatnak tekinti, ezért különírandónak tartja. Az IBM-technológia és az IBM-szolgáltatás inkább jelentéstömörítő szerkezetnek tekinthető, így kötőjeles. Az IBM-technológia-alapú szerkezet pedig ezek alapján két kötőjeles, mert az első kötőjelet nem lehet elhagyni. Az IBM(-)hardver és az IBM(-)szoftver márkanévi, ill. birtokos vagy jelentéstömörítő szerkezetként felfogható, így mind a kötőjeles, mind a kötőjel nélküli változat elfogadható. Ugyanígy: Hotmail fiók vagy Hotmail-fiók.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra