majd ha; majd, ha

2011. 07. 15.

Hogy helyes: Majd ha legközelebb találkozunk, elhozom, vagy: Majd, ha legközelebb találkozunk, elhozom?

Ha úgy értelmezzük a mondatot, hogy annak a “majd” az első tagmondata, és mellőle hiányzik az “akkor” utalószó, akkor vesszőt kell tennünk a két tagmondat közé: “Majd (akkor), ha legközelebb találkozunk, elhozom.”

Ha viszont úgy tekintjük, hogy itt két kötőszó áll egymás mellett (hiszen a “majd” határozószó kötőszóként is használatos), akkor a szabályzat 261. pontja alapján nem teszünk közéjük vesszőt, hiszen “[h]a tagmondat közbeékelődése miatt vagy bármi más okból két kötőszó kerül egymás mellé, csak az első elé teszünk vesszőt”: “Majd ha legközelebb találkozunk, elhozom.” Ebben az esetben tekinthetjük úgy, hogy a mellékmondat (“ha legközelebb találkozunk”) beékelődött a főmondatba (“majd elhozom”), hogy így nyilvánvalóbb legyen a “majd ha” szerkezet összeforrottabb volta.

Erre az összeforrottságra utal az is, hogy mind A magyar nyelv értelmező szótára, mind a Magyar értelmező kéziszótár vessző nélkül közli a “majd ha fagy” szókapcsolatot.

Az tehát, hogy tesz-e vesszőt a kérdezett mondatba vagy sem, a szöveg alkotóján múlik.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra