közelfelderítő, távolfelderítő

2011. 07. 23.

Létezik a honvédségen belül közelfelderítő század és távolfelderítő század is.
A közelfelderítő valamint a távolfelderítő szavakat más alakokban is láttam. Például távol-felderítő vagy közel-felderítő (tehát kötőjellel) , de még úgy is láttam, hogy a közel és a távol szavakat külön írták. Egyszóval, nem használják egységesen ezt a kifejezést.
Hogyan kell helyesen használni?

A két szó – ‘közelfelderítő’ és ‘távolfelderítő’ – a Magyar értelmező kéziszótárban is katonai kifejezésként szerepel, és az ellenséges területre való behatolás mértékére utal. Az OH.-ban megtaláljuk a ‘közelfelderítő repülőgép’ szerkezetet (vö. 966. o.), ennek mintájára a ‘távolfelderítő’ szó is egybeírandó.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra