megszólítás beépülése a mondatba

2011. 07. 28.

Melyik a helyes:
„Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, …”
vagy
„Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, …”?
Én az utóbbi felé hajlok, mert ez nem egy megszólítás, mint pl. a „Tisztelt Ügyfelünk!”. A nagy kezdőbetű inkább kényszeres udvariaskodásnak tűnik.

A magyar helyesírás szabályai 149. pontja szerint „levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket, kötőszókat már nem)”, pl. „Tisztelt Ügyfelünk!”. A szabály kitér arra is, hogy „Azokat a közneveket, névmásokat és névmási szerepű határozószókat, amelyek a megszólított személyére vonatkoznak, szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük: Légy szíves, barátom, látogass meg minket!”, ilyenkor a kezdőbetű a közlő szándékától is függ.
A megszólításra alkalmas főnevek vagy főnévi szerkezetek a mondatba beépülve nagybetűsen azt erősítik, hogy ezek második személyű használatúak, mintegy kiváltják a magázó formákat. Ez indokolhatja a „Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, …” írásmódot, és ismeretes az általános vélekedés, hogy a nagybetűs írásmód a fokozott tisztelet jele. Nem hibáztatható ez a megoldás, de valóban érezhető túlzott mértékű udvariaskodásnak. (Helyesírás, Osiris Kiadó, 144. o. alapján.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra