csak szórendi helye

2011. 07. 31.

A mondatban kötött-e a csak helye? Pl. melyik a helyes(ebb)? Csak utána tudtam megnézni. Utána tudtam csak megnézni.

A sokféle jelentésű csak határozószó (vagy kötőszó) szórendi helye igen változatos lehet. 1. A megszorítást kifejező, ‘csupán’ jelentésű csak a kiemelő hangsúlyú mondatrész előtt áll. Tehát: Csak utána tudtam megnézni. Ám a mindennapi kötetlen (sőt népies) beszédben hátrébb kerülhet: Utána tudtam csak megnézni. Ez nem hiba, mert íróink, költőink is gyakran élnek vele. 2. A csak érzelmi, egyéni állásfoglalást kifejező használatára további hat szabály vonatkozik (lásd: Nyelvművelő kézikönyv 1/398.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra