jövő idő

2011. 08. 01.

Olvastam (http://www.angoltanszek.hu/TUT/tut.php?tid=788), miszerint a magyar nyelvnek nincs jövő igeideje. Igaz-ez?

A Magyar grammatika című könyv szerint: a magyarban „a jelen és a múlt időt tekinthetjük csak grammatikai alapkategóriának, s ezektől megkülönböztetjük a variánsként élő szerkezeteket. A jövő mint időviszony kifejezés ti. csak körülíró, de még morfológiai természetű szerkezettel (el fogok menni), szintagmával (holnap megyek), ill. a jelen idejú alakkal történik (Megyek, iszom egy kis vizet).” (105.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra