offshore-cég-tulajdonos, offshore cégtulajdonos, ügyfélkapcsolatba kerül

2011. 08. 02.

Hogy írjuk helyesen a következőket: offshore-cég-tulajdonos, ügyfélkapcsolatba vagy ügyfél kapcsolatba kerül?

Az offshore-cég-tulajdonos írásmódjának megítélésekor több szempontot kell vagy érdemes figyelembe venni. Induljunk ki az offshore szóból, amelynek a jelentése a Tolcsvai Nagy Gábor által szerkesztett Idegen szavak szótára szerint: ‘adójogilag területen kívül, kedvező adózású <vállalkozás>’. Az offshore-t az átadó nyelv írásmódjának megfelelően írjuk. A tulajdonos az offshore cég jelzős szerkezet egészéhez kapcsolódik (az offshore cégnek a tulajdonosa). Az ehhez hasonló szerkezetek írásmódját a helyesírási szabályzat 139/b. pontja, az úgynevezett mozgószabály írja elő: „Ha egy különírt szókapcsolat (pl. hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. gyár), amely az egészhez járul, az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: hajlítottbútor-gyár. Hasonló esetek: hideg víz, de: hidegvíz-csap; házi feladat, de: házifeladat-készítés; légi fénykép, de: légifénykép-montázs; szabad vezeték, de: szabadvezeték-hálózat; stb.” Ennek megfelelően a helyes írásmód az offshorecég-tulajdonos lenne. Ez az írásmód azonban nehezíti az Ön által kérdezett szerkezet olvashatóságát, ezért vagy — a köznyelvi helyesírásban még ugyan nem bevett, de a kémiai helyesírásban már előszeretettel alkalmazott — két kötőjeles írásmódot (offshore-cég-tulajdonos), vagy az Osiris Kiadó Helyesírás című kézikönyve által is elfogadhatónak tartott (és a mindennapi írásgyakorlatban is gyakran előforduló) különírt változatot (offshore cégtulajdonos) ajánlom.

Az ügyfélkapcsolatba (valószínűleg) egybeírandó, a helyes írásmód csak a tágabb szövegkörnyezet ismeretében állapítható meg.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra