sz-d tövű igék

2011. 08. 04.

Hogyan helyes: megmerevszik vagy megmerevedik, növekszik vagy növekedik, verekszik vagy verekedik? Melyek a régebbi alakok?

A kérdés az sz-d tőváltakozást tartalmazó igékre vonatkozik. Az e csoportba tartozó igepárok egy részének jelen időben használt sz-d-s változata egyenértékű, pl. verekszik – verekedik, növekszik – növekedik (valamint: kötekszik – kötekedik, tolakszik – tolakodik). Más részében az sz-es forma archaikussá vált, pl. megmerevszik (civakszik, talákszik) – ezeket a Nyelvművelő kézikönyv (1/1065.) a köznyelvben kerülendőnek véli. A jelenségről nem ismerünk statisztikai fölmérést, de mintha a d-s formák terjednének, az sz-es régies formák kárára.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra