főnévi igenév határozóként

2011. 08. 17.

A főnévi igenév miért célhatározói itt? Elmentem jegyet venni.
Miért részeshatározó itt? Ideje haza menni.

Miért értelmező itt: Senkinek nem tetszett az új szokás, hajnali ötkor kelni és tornázni. Az angolban ezt non-reduced (nem redukált) appozíciónak nevezik, mert az értelmező (a vessző utáni rész) nem redukálja le az értelmezett referencia tartományát, csak újradefiniálja.

Az „Elmentem jegyet venni.” mondat határozójára rákérdezhetünk a „Mi célból mentem el?” kérdéssel, így célhatározó a főnévi igenév.

Részeshatározó: Ideje hazamenni — ideje ANNAK — ideje a hazamenésnek. A szerkezet párhuzamos a dativus possessivusi szerkezetekkel (MGr. 2000: 229).

Az értelmező a legvitatottabb mondatrész. Az idézett példa is viszonylag bizonytalan besorolásúként szerepel a Magyar grammatikában („A főnévi igeneveket e típusokban leginkább értelmezőnek elemezzük, de el kell ismerni, hogy közel állnak a kifejtő magyarázó mellérendeléshez.” MGr. 2000: 230).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra