történelemdiploma

2011. 08. 29.

Hogyan írjuk: történelemdiploma vagy történelem diploma?

A ‘történelemdiploma’ egybeírandó az aranydiploma, bölcsészdiploma, jogászdiploma, gyémántdiploma stb. alakok mintájára (vö. OH. 600. o.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra