iszihazmus, hészükhiazmus

2011. 08. 30.

Hogyan kell írnunk magyarul: iszihazmus, heszühazmus, heszihazmus, hészühazmus, hészihazmus, heszükihazmus, heszükhazmus, heszükihazmus, hészükhazmus vagy hészükhiazmus?

A többféle írásmód onnan eredhet, hogy az eredetszó több nyelvben is él (görögül: hészükhia, oroszul: iszihia – jelentése: isteni csend – vö. http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/hesz.html), és ezeknek többféle használata is elterjedt. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy magyarul melyik alak lehetne jó (értsd: melyik tükrözi leghívebben az eredeti jelentést), akkor érdemes az(oka)t választani, amely(ek) a két eredetnyelv alapján a legközelebb állnak az eredeti írás- illetve kiejtésmódhoz.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra