az alatt/azalatt

2011. 09. 05.

Helyes a következő mondat? Már festettünk az alatt az egy hét alatt, amikor éppen nem volt idehaza. Vagy azalatt kellene ide?

A helyesírási szabályzat 130. c) alpontja szerint az a, e, az, ez mutató névmásból és a különféle névutókból álló kapcsolatok helyes írásmódja a különírás, ha a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki. A szabályzat példái: „a köré a ház köré; a szerint kell eljárni, nem e szerint; a nélkül a könyv nélkül; Itt a hiba, e miatt nem működik a gép. Mindene a zene, csak az iránt érdeklődik”.
A fönti esetben tehát helyesen van írva a kérdéses szerkezet: az alatt.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra