piros tintás

2011. 09. 16.

Azt szeretném kérdezni, hogy írjuk a „piros tintás” kifejezést, pl. pirostintás (piros tintával írott szöveg)?

A kérdezett szókapcsolat a minőségjelzős szerkezetek közé tartozik. Ezekkel kapcsolatban a helyesírási szabályzat 107. a) és 108. pontját ajánlom figyelmébe:

107.a) „A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: jobb kéz, általános iskola, ipari ország, olvasó lány, érett gyümölcs stb. […]

108. Ha két különírt szóból álló minőségjelzős kapcsolat második tagjához -i, -beli, -s, -ú, -ű, -jú, -jű, -nyi képző járul, a különírást általában megtartjuk: bal parti, szomszéd falubeli, piros tetős, fehér virágú, apró szemű, erős bordájú, nagy erejű, kis hordónyi […].”

A piros tinta, piros tintás szerkezet egybeírását nem indokolja jelentésváltozás, így a fentiek alapján a különírt forma a helyes.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra