pr- és sajtóosztály

2011. 09. 16.

Tisztelettel kérdezem : PR és sajtóosztály, vagy PR és sajtó osztály ? És miért ?

A public relations kifejezés rövidítése a magyar nyelvben a Nyelvtudományi Intézet ajánlása szerint pr (köznyelvi betűszó), melyhez kötőjellel kapcsoljuk az újabb szóelemeket, összetételi tagokat: pr-munkatárs, pr-osztály stb. [vö. AkH. 287. a) pont].
Emellett az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványa alapján a PR-munkatárs, PR-osztály stb. változat is lehetséges (l. a 2004-es kiadás 1203. oldalán).

A sajtóosztály jelöletlen összetétel (jelentése kb. ‘a sajtó osztálya’, a ‘sajtóval kapcsolatos ügyek osztálya’ stb.), ezért egybeírjuk (l. pl. AkH. 95. pont).

A kérdezett alakulat helyes leírásához szükség van még az AkH. 262. c) pontjának ismeretére is: „Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja, rendszerint csak az utolsó, illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában. Ilyenkor az elhagyott közös utótagra, illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép- és gyorsíró; bel- és külkereskedelem; tej-, zöldség- és gyümölcsfelhozatal; stb. […].”

A fentiek alapján tehát a helyes írásmód: pr- és sajtóosztály, esetleg PR- és sajtóosztály. (Tulajdonnévként pedig elképzelhető a PR- és Sajtóosztály forma is.)

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra